Δάμασέ το… και κυριάρχησε!

Στο επίκεντρο ο αναβάτης