Γίνεστε αυτοκόλλητοι!

Δεν θέλεις να το αποχωριστείς.